Новини та діяльність 1996-2005

2005

Лютий 2005. У Києві введено в експлуатацію волоконно-оптичні сегменти мережі УРАН до Київського національного університету будівництва і архітектури, учбового корпусу Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана та Українською Академією державного управління при Президентові України.

Лютий 2005. У Севастополі введено в експлуатацію волоконно-оптичні сегменти мережі УРАН між Інститутом біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН України, Севастопольською центральною дитячою бібліотекою та учбовим корпусом Севастопольського національного технічного університету.

Лютий 2005. У Одесі введено в експлуатацію волоконно-оптичні сегменти мережі УРАН, між Одеським національним університетом ім. І. Мечникова та Одеським національним політехнічним університетом.

Січень 2005. У Києві введено в експлуатацію волоконно-оптичний сегмент мережі УРАН до Національного авіаційного університету.

2004

Листопад 2004. У Харкові введено в експлуатацію волоконно-оптичний сегмент мережі "УРАН", що з’єднав Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" з міжміським вузлом ВАТ "Укртелеком".

21 жовтня 2004. Канал до Київського національного университету будівництва та архітектури розширено з 384k до 1,5M.

8 жовтня 2004. Канал Київ-Дніпропетровськ розширено з 256 до 512k.

1 серпня 2004. Введено в експлуатацію канал доступу в Інтернет 2М через наземну первинну мережу ВАТ "Укртелеком". Мережа УРАН припинила використовувати супутникові технології передачі даних, перейшовши повністю на наземні. Приймальний супутниковий канал (SkyVision-Україна) виведено з експлуатації.

26 червня 2004. Розширені канали до Міжнародного науково-навчального центру ЮНЕСКО інформаційних технологій та систем (м.Київ) зі 128 до 512k та до Головної Астрономічної обсерваторії НАН України зі 128 до 256k.

5 червня 2004. Канал до Міжнародного науково-технічного університету (м.Київ) розширено з 64 до 128k.

23 травня 2004. Введено в дію канал Київ-Вінниця 64k. До мережі УРАН підключено Вінницький національний технічний університет.

11 травня 2004. До мережі УРАН підключено Київський національний університет Технології та Дизайну, 2М.

1 травня 2004. Канал доступу до Інтернет через SkyVision-Україна розширено з 1,75 до 2,0М.

Квітень 2004. Головний маршрутизатор УРАН Cisco 3640 замінено на більш потужну модель Cisco 7507.

1 квітня 2004. Запроваджена нова схема тарифікації наданих послуг згідно з шириною смуги доступа до Інтернет. Знижені розцінки старої схеми тарифікації згідно зі спожитим трафіком. Знижки становлять від 8% до 24% в залежності від умов підключення. Запроваджено ряд додаткових послуг. Див. розділ Додаткові послуги.

Березень 2004. Запроваджена система дублювання електроживлення на технічному майданчику УРАН в НТУУ КПІ.

1 березня 2004. Канал доступу до Інтернет через SkyVision-Україна розширено з 1,5 до 1,75М.

Лютий 2004. Прокладено волоконно-оптичний кабель між головним центром керування мережею УРАН та вузлом Укртелекому в Києві. В головному центрі керування мережею УРАН встановлено маршрутизатор Cisco 7206 VXR, придбаний за рахунок гранту НАТО. Організовано з'єднання на швидкості 155М за технологією АТМ для пропуска міжміського і міжнародного трафика, в тому числі трафіка пан-Європейської мережі GÉANT.

6 лютого 2004. Оператори українських науково-освітніх мереж

  1. Благодійний фонд "Користувачів комп’ютерної мережі Інтернет", м. Севастополь, який представляє регіональну науково-освітню мережу міста Севастополя та південно-західних районів АР Крим;
  2. Благодійний фонд "Міжнародний центр телекомунікацій KS-Net", м. Київ, який представляє Київську регіональну науково-освітню мережу;
  3. Державне підприємство науково-телекомунікаційний центр "Українська академічна і дослідницька мережа" Інституту фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів, яке представляє науково-освітню мережу UARNet переважно західних регіонів України;
  4. Акціонерне товариство відкритого типу "Харків Онлайн", м. Харків, яке представляє науково-освітню мережу міста Харкова та Харківського регіону;
  5. Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр Європейської інтеграції", м. Київ, яке представляє українську науково-освітню мережу URAN переважно центральних і східних регіонів України;

уклали Угоду про співробітництво і координацію діяльності. Див. архів.

1 січня 2004. Прийомний канал 1,5М переключено з телепорту Лакі Нет на телепорт SkyVision-Україна.

2003

8 грудня 2003. Введено в дію канал Дніпропетровськ-Севастополь 128k. До мережі УРАН підключено Інститут біології південних морів та Морський гідрофізичний інститут НАН України в м. Севастополі.

Вересень 2003. Канал до Української Академії державного управління при Президентові України розширено з 384k до 1,2M.

1 вересня 2003. Введено в дію прийомний супутниковий канал 1,5М (Лакі Нет). Прийомний супутниковий канал 1,2М (УкрСат) виведено з експлуатації.

31 серпня 2003. Внаслідок технічних проблем виведено з експлуатації канал Київ-Сімферополь 128k.

10 серпня 2003. Паритетний канал між мережами УРАН і KS-Net розширено зі 115k до 5М і він використовується для передачі трафіка між KS-Net та GÉANT.

1 липня 2003. До мережі УРАН підключено Німецький культурний центр - Інститут Гете при посольстві Німеччини.

Червено 2003. Канал до Національного педагогічного університету ім. Драгоманова розширено зі 128k до 2,25М.

Травень 2003. Введено в експлуатацію канал 100М від НТУУ КПИ до головного центру керування мережею УРАН через волоконно-оптичний кабель. Попередній канал 1,5М через мідний кабель виведено з експлуатації, але залишено як резервний.

25 квітня 2003. Введено в дію канал 512k між мережею УРАН та маршрутизатором НОМУ, підключеним до пан-Європейської мережі GÉANT. Передачу інтернет-трафіка забезпечує ВАТ "Укртелеком".

17 березня 2003. Змінено дизайн веб-сайту мережі УРАН.

Березень 2003. До мережі УРАН підключено ДНВП "Український антарктичний центр".

Лютий 2003. До мережі УРАН підключено національне космічне агентство ДП "Укркосмос".

28 січня 2003. До мережі УРАН підключено Українську Академію державного управління при Президентові України, м. Київ, 384k.

Січень 2003. У Києві введено в експлуатацію волоконно-оптичний сегмент мережі УРАН, що з’єднав Центральний вузол мережі УРАН та Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".

2002

1 грудня 2002. Центр Європейської Інтеграції включився в Українську мережу обміну трафіком (UA-IX), 100М.

22 листопада 2002. Введено в експлуатацію канал Дніпропетровськ - Запоріжжя 128k і Запорізький регіональний вузол УРАН на базі Запорізького національного технічного університету.

Жовтень 2002. Введено в експлуатацію канал Київ - Чернігів та Чернігівський регіональний вузол УРАН на базі Чернігівсьгого державного технологічного університету.

Жовтень 2002. Введено в експлуатацію канал Львів - Івано-Франківськ (в операційному керуванні ДП "УАРНет") та Івано-Франківський регіональний вузол УРАН на базі Івано-Франківського державного університету Нафти і Газу.

Вересень 2002. Канал до Київського національного університету будівництва і архітектури розширено з 64 до 384k.

1 вересня 2002. Введено в експлуатацію канал Київ-Сімферополь 128k та Кримський регіональний центр УРАН на базі Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського.

Серпень 2002. Канал Киів-Дніпропетровськ розширено з 64 до 256k.

1 серпня 2002. Введено в експлуатацію канал Київ-Луганськ 128k та Луганський регіональний вузол УРАН на базі Східно-українського державного університету ім. В. Даля.

1 червня 2002. Канал Київ-Харків розширено зі 128 до 512k і передано до оперативного керування АТ "Харків Онлайн". Досягнута угода про те, що АТ "Харків Онлайн" стає офіційним оператором УРАН в Півноічно-Східному регіоні України.

1 травня 2002. Канал Киів-Львів передано до оперативного керування ДП "УАРНет". Досягнута угода про те, що ДП "УАРНет" стає офіційним оператором УРАН в Західному регіоні України.

2001

20 листопада 2001. До мережі УРАН підключено НВК ім. Є.О. Патона, м. Київ (ТОВ "Технолуч"), 128k.

8 листопада 2001. Введено в дію другий супутниковий канал 1,2М (УкрСат).

Вересень 2001. До мережі УРАН підключено будинок Міністерства освіти і науки України, бульв. Шевченка, 16.

Липень 2001. До мережі УРАН підключено Національний педагогічний університет ім. Драгоманова, 128k.

Квітень 2001. До мережі УРАН підключено Киівський національний Торгово-економічний університет, 64k.

1 квітня 2001. На засіданні Координаційної Ради були затверджені нові граничні тарифи в середньому на 8% нижчі за попередні.

10 березня 2001. Прийомний супутниковий канал InterPacket 512k виведено з експлуатації.

1 березня 2001. Введено в дію двосторонній супутниковий канал 1М (SkyVision-Україна).

1 березня 2001. Канал Київ-Харків розширено з 64 до 128k.

Січень 2001. До мережі УРАН підключено Київський національний університет будівництва і архітектури, 64k.

2000

23 грудня 2000. Канал Київ-Рівне передано до оперативного керування ДП УАРНет.

15 грудня 2000.Пропускна спроможність прийомного супутникового каналу зв'язку InterPacket збільшена з 256 до 512Кбіт/с.

Листопад 2000. Мережа УРАН отримала першу державну підтримку у розмірі 300 000 грн в рамках Національної програми информатизації України. До цього моменту фінансування проекту УРАН було головним чином завдяки міжнародним грантам (НАТО та ін.)

7 жовтня 2000. На засіданні Координаційної Ради були затверджені нові граничні тарифи в середньому на 22% нижчі за попередні.

Жовтень 2000. До мережі УРАН підключено Інститут Змісту навчання АПН України, 64k.

Липень 2000. До мережі УРАН підключено Головну Астрономічну обсерваторію НАНУ, 64k.

26 травня 2000.Швидкість наземного каналу зв'язку збільшено зі 128 до 256k.

1 травня 2000. Підготовлено і подано на розгляд наукового комітету НАТО проект другої фази УРАН. Передбачене фінансування з боку НАТО становить 250 000 $.

Квітень 2001. АТЗТ "Центр Європейської Інтеграції" перереєстровано в формі ТОВ.

6 квітня. Швидкість наземного каналу зв'язку збільшено з 64 до 128k.

Березень 2000. Головний центр керування мережею УРАН переведено в будинок Міністерства освіти України поруч з будинком Укртелекому.

23 березня 2000. Введено в дію 1М паритетний канал звязку з LuckyNet.

9 березня 2000. Введено в дію канал Київ-Рівне 128k.

1 березня 2000. До мережі УРАН підключено Український центр дистанційної освіти при НТУУ КПІ.

Лютий 2000. Канал до НТУУ КПІ розширено зі 128k до 1,5М.

Січень 2000. До мережі УРАН підключено Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційних технологій і систем, 128k.

1999

Грудень 1999. Введено в дію 115k паритетний канал зв'язку з KS-Net.

Листопад 1999. До мережі УРАН підключено Міжнародний університет фінансів, м.Київ.

Листопад 1999. До мережі УРАН підключено Міжнародний науково - технічний університет, м. Київ.

1 листопада 1999. Введено в дію прийомний супутниковий канал 256k InterPacket).

1 жовтня 1999. Початок функціонування мережі УРАН. Введен в дію двосторонній наземний зовнішній канал 64k (Укртелеком).

Введено в дію канали:

  • Киів-Одеса (Одеський державний політехнічний університет), 64k;
  • Київ-Харків (Харківський політехнічний університет), 64k;
  • Київ-Дніпропетровськ (Державна гірнича академія, 64k;
  • Київ-Львів (Державний університет "Львівська політехніка", 64k.

До мережі УРАН також підключено НТУУ "Київський політехнічний інститут", 128k.

Червень-вересень 1999. Створення головного центру керування мережею УРАН на базі НТУУ КПІ в будинку Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, м. Київ, а також регіональних центрів в містах Одесі, Харкові, Дніпорпетровську, Львові, Донецьку.

2 серпня 1999. Розпочалась розробка веб-сайту мережі УРАН.

1998

27 лютого 1998. На засіданні Загальних зборів Асоціації користувачів Української науково-освітньої мережі була затверджена нова офіційна назва мережі - УРАН (URAN - Ukrainian Research and Academic Network). Див. архів.

1997

11 листопада 1997. До департаменту по науці НАТО подана заявка на грант по створенню інфраструктури Української Академічної та Дослідницької Мережі Передачі Даних (оригінальна назва англійською мовою Ukrainian Academic and Research Data Network - UARDN).

Вересень 1997. Зареєстровано АТЗТ "Центр Європейської Інтеграції".

Червень - листопад 1997. Розробка проекту "Національна телекомунікаційна мережа закладів науки та освіти з виходом в Інтернет (UARDN).

4 липня 1997. Відбулися установчі збори Асоціації користувачів Національної телекомунікацiйної мережі закладів освіти і науки України. Див. архів.

27 червня. Прийнятий Статут Асоціації Користувачів Телекомунікаційної Мережі Закладів Освіти і Науки з Виходом у Інтернет.

20 червня 1997. Спільна постанова Президії Національної Академії наук України і Колегії Міністерства освіти України "Про створення Асоціації користувачів телекомунікаційної мережі і "Центру Европейської інтеграції". Див. архів.

1996

Червень 1996. Створення ініціативної групи на базі МінОсвіти та НАН України.