Видавнича служба УРАН

Наука України в дзеркалі наукометричної бази даних SciVerse Scopus

"Наука України в дзеркалі наукометричної бази даних SciVerse Scopus" - проект моніторингу суб'єктів наукової діяльності України за даними наукометричної платформи SciVerse Scopus. Проект розвивається з 2009 р. і за ці роки зарекомендував себе як достовірне, публічне і неупереджене джерело науково-інформаційної аналітики.

Основні задачі проекту - створення і підтримка баз даних:

  • Рейтинги суб'єктів наукової діяльності (установ та окремих працівників наукових установ) України.
  • Наукові журнали України у SciVerse Scopus.

Проект виконується спільно з Науково-технічною бібліотекою ім. Г.І. Денисенка НТУУ "Київський політехнічний інститут".