Видавнича служба УРАН

Послуги науковим та освітнім установам

1. Аудит показників суб'єктів наукової діяльності за даними Web of Science / SciVerse Scopus

Кількість учених (або установ) у вибірці
Web of Science або SciVerse Scopus (на вибір замовника)

Ціна, грн

До 20

1 000

21-30

1 400

31-50

2 000
Більше 50 Індивідуально
2. Інші послуги

Послуга

Ціна, грн

Організація семінарів з питань науково-видавничої діяльності та наукометрії на території замовника

Аудиторія < 50 чол.

Київ — 7 000
Україна — 10 000

Аудиторія > 50 чол.

Київ — 8 000
Україна — 12 000

Ревізія навчальної, методичної та іншої документації замовника з питань науково-інформаційної діяльності та впровадження наукометрії

Від 1 300

Оперативна очна консультація на території замовника (видавнича діяльність, наукометрія, закупка БД, робота з рейтингами)

1500 / година

Впровадження готових проектних програмних рішень на апаратній платформі замовника (OJS, OCS, DSpace, Koha та ін.)

Від 5 000

API-інтерфейс доступу до Регіонального реєстру DOI

1000 / місяць

Розробка комплексної пошуково-інформаційної системи рівня установи: пошук інформації в гетерогенних науково-інформаційних середовищах замовника (сайти журналів, бібліотечні каталоги, репозитарії тощо)

Від 10 000

Наукометрична база даних (можливо, на базі УІНЦ): рейтинги та аналітика рівня підрозділів

Від 30 000
Поточна підтримка веб-сайтів замовника Від 500 / місяць
Послуги програміста для виконання поточних завдань замовника Від 500 / година